Pàgines

Reglament


La quarta edició de la cursa de la serp serà el diumenge dia 20 de maig de 2018

1. PARTICIPACIÓ

La cursa de la serp està oberta a tothom que vulgui participar-hi que prèviament faci la seva inscripció correctament. Això implica l'acceptació d'aquest reglament i dels apartats al que fa referència, cal seguir l'enllaç de l'apartat corresponent. Tant el reglament com tot el que fa referència a la cursa de la serp podrà ser modificat sense avis previ, si les autoritats competents o l'organització de l'esdeveniment, ho estima convenient per raons de seguretat o causes de força major.

Cada participant a l'omplir l' inscripció, reconeix estar en perfectes condicions físiques per a practicar l'activitat esportiva seleccionada i es responsabilitat d' ell/a fer-se reconeixements mèdics per tal de que no tingui cap risc i eximeix a totes les persones i entitats relacionades en l'organització de la cursa de la serp, de qualsevol problema físic que pugui patir abans, durant o a conseqüència de la participació en la cursa o caminada de 5km o 10km o en les curses infantils, en el cas dels menors són els pares o tutors legals els que ho reconeixen.

2. INSCRIPCIONS

Al formalitzar la inscripció el participant accepta que els responsables d'organitzar la cursa de la serp, facin el tractament de dades en compliment d'allò establert en la "Llei Orgànica 15/1999, de 13 desembre" i tractament d'imatge en compliment d'allò establert en la "Llei Orgànica 1/19882, de 5 maig"

No es tornaran els diners un cop efectuada la inscripció.

Segons s'estableix en l'apartat d'inscripcions http://cursadelaserp.blogspot.com.es/p/inscripcions.html

Consulteu l'apartat 

3. RECOLLIDA DE DORSALS I XIPS DE LLOGUER:

Serà al mateix lloc de la sortida, fins trenta minuts abans que comenci la prova seleccionada. Si els voluntaris ho estimen oportú, per verificar les inscripcions, es podrà demanar el DNI o similar, per comprovar l' identitat del participant. Més tard no es garanteix l'entrega del dorsal per raons de distribució del temps.

El dorsal s'ha de portar al pit, en un lloc visible, sense doblegar ni ocultar el seu contingut, en cas contrari es podrà desqualificar al corredor.

El XIP haurà d'estar situat a la sabatilla o turnell, però sempre per sota del bessó per poder garantir el bon funcionament del cronometratge. El XIP de lloguer (blanc) obligatòriament s'ha de tornar en acabar la prova, en cas de pèrdua el participant haurà d'abonar 10Euros.

4. HORA DE SORTIDA I TANCAMENT:

La sortida i arribada de totes les modalitats seran al camp de futbol, al costat de les piscines just darrera el poliesportiu, hi haurà vestuaris i dutxes per als participants i l'aparcament serà en una zona pròxima, dins del poble de La Sentiu.

L'hora de la sortida:
09:30H Cursa i caminada de deu quilòmetres.
09:45H Recorregut d'inclusió social d'un quilòmetre, per la circulació amb mobilitat reduïda, cadira de rodes autònoma, assistida o elèctrica, 
10:00H Cursa i caminada de cinc quilòmetres.
 Els participants de les curses que arribin a partir de les 11:30H no sortiran a la classificació oficial cronometrada per Iter5. 

Les curses infantils, començaran a les 11:30H i els primers de sortir seran els més petits. Els pares o tutors es faran responsables de l'acompanyament a la línia de sortida dels menors, així com de recollir-los una vegada finalitzada la seva cursa.
Categoria i ordre de sortida
Distancia
Micros (Fins a sis anys)
50M - 75M - 100M
Pre-benjamí (De 7 i 8 anys)
400M
Benjamí (De 9 i 10 anys)
800M
Alevins (De 11 i 12 anys)
1200M
Infantil (De 13 i 14 anys)
1500M

Aquell participant que no segueixi el recorregut en tot moment, serà desqualificat. 
Per ampliar aquesta informació cal consultar l'apartat recorregut http://cursadelaserp.blogspot.com.es/p/recorregut.html

5. CRONOMETRATGE:

Contactat a Iter5, empresa líder en cronometratge de proves esportives a les comarques de Ponent, el control d'arribada serà amb catifa de 2 metres i es podrà consultar les classificacions a l'arribada i a Internet a www.iter5.cat

6.TROFEUS, PREMIS I REGALS:

Un trofeu als tres primers de la classificació general femení, tant de la cursa de 5km com de la cursa de 10km.

Un trofeu als tres primers de la classificació general masculí, tant de la cursa de 5km com de la cursa de 10km. 

Un trofeu al primer veterà, màster i local femení, tant de la cursa de 5km com de la cursa de 10km. (+)

Un trofeu al primer veterà, màster i local masculí, tant de la cursa de 5km com de la cursa de 10km. (+) 

(+) És tindra en compte l'edat dels participants a 31 de desembre de l'any en curs. 

Segons s'estableix en l'apartat trofeus, premis i regals http://cursadelaserp.blogspot.com.es/p/trofeus-premis-i-regals.html

Consulteu l'apartat

7. AVITUALLAMENTS:

Al punt de sortida hi haurà aigua i referesc de vuit a dotze per tots els participants. 
En el recorregut d'un quilòmetre hi haurà un punt d'avituallament amb aigua i refresc als 500 metres.
En el recorregut de cinc i deu quilòmetres hi haurà un punt d'avituallament amb fruita, aigua i refresc a la meitat del camí.
A l'arribada els participants del recorregut de cinc i deu quilòmetres trobaran els entrepans de llonganissa, vegetals o per celíacs, segons l'escolli't a l'hora de fer la inscripció. 

L'organització disposarà d'assistència sanitària fixa al punt de sortida/arribada, en cas que calgui fer un servei d'emergència s'haurà d'avisar al punt de control mes proper dels que hi haurà al llarg del recorregut.

Per motius de seguretat, un vehicle recollirà tots els participants que a partir de les 12:30H no hagin acabat la modalitat escollida. 

8. SALUT:

Cada participant a l'omplir l' inscripció reconeix estar en perfectes condicions físiques per a practicar l'activitat esportiva seleccionada i es responsabilitat d' ell/a fer-se reconeixements mèdics per tal de que no tingui cap risc i eximeix a totes les persones i entitats relacionades en l'organització de la cursa de la serp, de qualsevol problema físic que pugui patir abans, durant o a conseqüència de la participació en les diferents modalitats de la cursa de la serp, en el cas dels menors són els pares o tutors legals els que ho reconeixen.

9. RECLAMACIONS I DRET D'ADMISSIÓ:

No s'acceptarà cap reclamació desprès de TRENTA MINUTS del tancament de la prova a la que s'hagi inscrit el participant, en cas que fos necessari els responsables de l'organització de la cursa de la serp determinaran el que creguin oportú.

Tot atleta que hagi estat sancionat per dopatge o estigui en procés d'investigació no podrà participar en cap de les proves que s'organitzen.

10. PROTECCIO DE DADES I DRETS D'IMATGE:

PROTECCIÓ DE DADES (LOPD) En compliment d'allò establert en la "Llei Orgànica 15/1999, de 13 desembre, de Protecció de dades de Caràcter Personal" l'informem que les dades personals que ens faciliti seran incloses en una base de dades personals, creada i mantinguda per els responsables de l'organització de la cursa de la serp. La finalitat d'aquest fitxer és la difusió de la informació als participants de l'esdeveniment. En qualsevol moment els participants tindran dret a rectificar i cancel·lar les seves dades comunicant-ho per correu electrònica cursadelaserp@gmail.com

DRETS DE IMATGE
En compliment d'allò establert en la "Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret al honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge", l'informem que les imatges i vídeos presos durant la realització de les activitats de les diferents proves o actes relacionats amb la cursa de la serp, podran ser tractats i utilitzats per mitjans publicitaris tal com la seva inclusió en el Blog o altres mitjans pertanyents als responsables de la cursa de la serp o que aquests puguin crear-ne en un futur com ara Web, material gràfic, digital o xarxes socials, per fer difusió de l'esdeveniment.

Tot el que pugui no estar contemplat en aquest reglament, s'aplicarà amb caràcter supletori la normativa FEEC.

Si voleu fer qualsevol consulta u observació sobre el reglament o alguna de les proves, podeu contactar amb l'organització de la cursa de la serp mitjançant l'adreça de correu electrònic següent: cursadelaserp@gmail.com